Tag: 700MHz

AIS ได้รับสิทธิอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700MHz

กสทช. ได้ประกาศให้ AIS เป็นผู้มีสิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700MHz ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 723-733MHz คู่กับ 778-788MHz (ความกว้าง 2 x 10MHz)

dtac คว้าคลื่น 700 MHz เสริมความแกร่งให้ชุดคลื่นความถี่เพื่อลูกค้าใช้งานดียิ่งขึ้น

dtac เสริมคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz สู่ชุดคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วไทยด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กสทช. เผยผลการจัดสรรคลื่นความถี่ 700MHz ไม่มีผู้เลือกขุดคลื่นความถี่ซ้ำกัน

การจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งนี้ (วันที่ 19 มิ.ย. 2562) มีผู้เข้าร่วมขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จำนวน 3 ราย ได้แก่ AIS dtac และ TrueMove H

True เข้ารับการจัดสรรคลื่น 700 MHz ตามเงื่อนไขขอแบ่งชำระเงินคลื่น 900 MHz

True ได้เข้าร่วมรับการจัดสรรคลื่นความถึ่ย่าน 700MHz ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้ที่ชุดละ 17,584 ล้านบาท

บอร์ดดีแทคอนุมัติยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 700 MHz

dtac มีมติหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติให้ ดีแทค ไตรเน็ต ยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz

True ยังไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 700 MHz รอความชัดเจนเรื่องการขยายระยะเวลาชำระค่าคลื่น 900 MHz

True ยังไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลคลื่นดังกล่าว เนื่องจากยังรอความชัดเจนเรื่องการขยายระยะเวลาการชำระค่างวดเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz

Partner Articles