Tag: 5G AI/IoT Innovation Center

AIS หนุน จุฬา – กสทช. พัฒนา “ศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center”

AIS หนุน จุฬา - กสทช. พัฒนา “ศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center” สร้างพื้นที่เตรียมความพร้อมนิสิต นักพัฒนารับเทคโนโลยีอนาคต

Partner Articles