Tag: 3DR

3DR รุกตลาดไทย ส่งสมาร์ทโดรน “Solo” เบิกร่องเปิดราคาที่ 29,999 บาท

3D Robotics (3DR) ผู้ผลิตโดรนรายใหญ่จากสหรัฐฯ รุกตลาดเมืองไทย ส่ง “Solo” โดรนอัจฉริยะเบิกร่อง เปิดราคาขายที่ 29,999 บาท

Partner Articles