Tag: 3D Paint

Snapchat เพิ่มฟีเจอร์ 3D Paint วาดภาพสามมิติคล้าย AR Doodle ของ Samsung

Snapchat เพิ่มฟีเจอร์ 3D Paint ที่สามารถใช้เพื่อวาดวาดภาพแบบสามมิติลงบนใบหน้าหรือวัตถุต่าง ๆ ซึ่งคล้ายกับคุณสมบัติ AR Doodle ของ Samsung

Partner Articles