Tag: 3D Mark

3DMark ใส่ Galaxy S4, Galaxy Note 3 กลับมาในแอพหลังแก้ปัญหาโกงเบนช์มาร์ก

หลังจากเป็นข่าวกระแสไม่ดีมาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว Samsung Galaxy S4 และ Samsung Galaxy Note 3 ถูกถอดออกไปจากโผ ทำให้ไม่มีเครื่องรุ่นท็อปจาก Samsung อยู่ในรายการ ล่าสุดหลังจากมีข่าวว่า Android 4.4.2 ของทั้งสองรุ่นถอดตัวเร่งการประมวลผล ที่ทำให้คะแนนไม่เป็นธรรมออกไปแล้ว ทาง Futuremark ต้นสังกัด 3DMark ก็ประกาศจะนำโทรศํพท์ดังกล่าวกลับมา

Partner Articles