Tag: 3D Maps

Google เปิดตัว 3D Maps สำหรับโตเกียว และบางพื้นที่ในญี่ปุ่น

สงครามแผนที่สมัยใหม่ก้าวล้ำไปถึงการทำ 3D กันแล้ว (เริ่มสงครามกันตั้งแต่ตอน Apple เปิดตัว Apple Maps) โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศอเมริกาที่สามารถดูแผนที่แบบ 3D ได้ ล่าสุดได้เปิดให้บริการนี้ในบางพื้นที่แล้วของญี่ปุ่นแล้ว เช่นเมืองสำคัญอย่างโตเกียวนั่นเอง

Partner Articles