Tag: 26 GHz

dtac TriNet ชำระค่าคลื่นความถี่ 26 GHz แล้ว จำนวน 974,128,001.07 บาท

dtac TriNet ชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz พร้อมลุยไม่หยุดพัฒนาโครงข่ายยกระดับประสบการณ์ความเร็วสูงเพื่อลูกค้าทุกราย

Partner Articles