Tag: Microsoft Store

Microsoft นำโน้ตบุ๊คของ HUAWEI กลับมาวางขายในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง

Microsoft Store นำโน้ตบุ๊คของ HUAWEI กลับมาวางขายอีกครั้ง และจะยังคงทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊คของหัวเว่ยที่มีอยู่ในคลังผ่านทางไมโครซอฟท์ สโตร์ต่อไป

Partner Articles