Tag: ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา

ดีแทค เปิดผลศึกษามุมมองคน Gen Z เรียกร้องสังคมร่วมสร้างบรรทัดฐานใหม่ #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา

ดีแทค ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เผย 3 ประเด็นหลักคนออนไลน์ยุคใหม่ให้ความสำคัญ "มาตรฐานความงาม ความเท่าเทียมทางเพศ และการคุกคามทางเพศ"

เปิด 10 อินไซท์ Cyberbullying กับความบอบช้ำและเสียงความต้องการของเด็ก Gen Z

dtac Safe Internet มุ่งแก้ไขปัญหาไซเบอร์บูลลี่แบบองค์รวม เสนอแนวทางเพื่อ #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา ผ่านแพลตฟอร์ม JAM Ideation เริ่ม 25 มิ.ย. 20.00 น. เป็นต้นไป

Partner Articles