Tag: เชียงใหม่

ดีแทคลุยเปิด 4G เชียงใหม่ และเมืองใหญ่ภาคเหนือ ตอบสนองความต้องการใช้งานโมบายล์อินเทอร์เน็ต

ดีแทคเปิดบริการ 4G ที่ จ.เชียงใหม่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจทุกด้านของภาคเหนือ ช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคม ให้อินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงประชากรในจังหวัด รองรับการเติบโตของการใช้โมบายล์อินเทอร์เน็ต ให้ชาวเหนือได้ต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมศักยภาพการค้าขาย รวมทั้งใช้งานโซเชียลมีเดียสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น เตรียมแผนขยายโครงข่าย 4G

dtac เปิดตัว 4G อย่างเป็นทางการที่เชียงใหม่ คาดเพิ่มแชร์อีก 5-10% ภายในสิ้นปีนี้

ดีแทค เปิดตัว 4G อย่างเป็นทางการแล้วในภาคเหนือ โดยเริ่มจากที่เชียงใหม่เป็นที่แรก พร้อมขยายเครือข่ายไปยังเมืองสำคัญของการท่องเที่ยว ตามแผนการลงทุนขยายเครือข่ายครบ 6,500 สถานีภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ คาดชิงส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอีก 5-10%