Tag: เครื่องบีบยาสีฟัน

Xiaomi เปิดตี้ระดมทุนผลิตเครื่องบีบยาสีฟันอัตโนมัติพร้อมฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2020 ทาง Xiaomi เปิดตัวเครื่องบีบยาสีฟันอัตโนมัติที่ฆ่าเชื้อโรคตัวแปรงในเวลาเดียวกันผ่านรังษี UV มาพร้อม