Tag: อสม.ออนไลน์

AIS ร่วมกับดีอีและสาธารณสุข ส่งเสริมการใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์

AIS ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มุ่งพัฒนาแอปฯ ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ อสม. ใช้เทคโนโลยีเป็นและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน

เอไอเอส ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสาธารณสุข

เอไอเอส ย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมงานสาธารณสุขเชิงรุก นำแอปฯอสม.ออนไลน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.

AIS เปิดตัวแอพฯ อสม.ออนไลน์ ส่งเสริมงานสารณสุขนำร่องที่ รพ.สต.หลักร้อย โคราช

เอไอเอสเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่อย่างเป็นทางการ “อสม.ออนไลน์” ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมช่วยเหลืและพัฒนาสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแอพฯ ชุดนี้จะใช้เพื่อการสื่อสารในการทำงานของ รพ.สต. กับอสม. ให้ดูแลด้านสุขภาพคนในชุมชนได้ดีมากขึ้น

Partner Articles