Tag: อสม.ออนไลน์

AIS จัดประกวดใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์ ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

AIS เชิญเข้าร่วมโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์” รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาและป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว

ขจัดตัวการร้าย! แอปฯ อสม.ออนไลน์ ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ “สำรวจแหล่งลูกน้ำยุงลาย”

AIS โดยแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ออกฟีเจอร์ใหม่ “รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย” รับมือโรคไข้เลือดออก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

AIS ร่วมกับดีอีและสาธารณสุข ส่งเสริมการใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์

AIS ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มุ่งพัฒนาแอปฯ ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ อสม. ใช้เทคโนโลยีเป็นและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน

เอไอเอส ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสาธารณสุข

เอไอเอส ย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมงานสาธารณสุขเชิงรุก นำแอปฯอสม.ออนไลน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.

AIS เปิดตัวแอพฯ อสม.ออนไลน์ ส่งเสริมงานสารณสุขนำร่องที่ รพ.สต.หลักร้อย โคราช

เอไอเอสเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่อย่างเป็นทางการ “อสม.ออนไลน์” ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมช่วยเหลืและพัฒนาสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแอพฯ ชุดนี้จะใช้เพื่อการสื่อสารในการทำงานของ รพ.สต. กับอสม. ให้ดูแลด้านสุขภาพคนในชุมชนได้ดีมากขึ้น

Partner Articles