Tag: สภาดิจิทัลฯ

“สภาดิจิทัลฯ” ผนึกพันธมิตรนำเทคโนโลยีเร่งช่วยเหลือคนไทยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สภาดิจิทัลฯ ผนึกพันธมิตรสนับสนุนดิจิทัลเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน