Tag: วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

i-mobile พร้อมลุยสมาร์ทโฟนไตรมาสสุดท้าย เอาใจเซลฟี้ ออกรุ่นกล้องหน้าหลัง 13MPX และกล้อง 3 มิติ

กลุ่มสามารถ แถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2557 ลดลงตามสภาวะตลาด จากความไม่แน่นอนในเรื่องของการเมืองที่ระงับการประมูลโครงการใหม่ๆ มั่นใจในไตรมาสสุดท้าย มีแนวโน้มเป็นบวก จากโครงการประมูลที่เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ และรายได้อื่นๆ จากบริษัทในเครือ

Partner Articles