Tag: ฟาร์มแม่นยำ

dtac จับมือ รีคัลท์ คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนให้เกษตรกรไทย ผ่านแอปฯ “ฟาร์มแม่นยำ”

dtac จับมือ รีคัลท์ หวังเอาชนะภัยแล้ง โดยใช้แอปพลิเคชั่น “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยให้เกษตรกรคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนได้อย่างแม่นยำในรายแปลงและหลายช่วงเวลา

Partner Articles