Tag: พัดลมตั้งพื้นอัจฉริยะ

Xiaomi เปิดตัวพัดลมตั้งพื้นอัจฉริยะรุ่นใหม่ ใส่ฟังก์ชันเพิ่มมาเยอะ และราคาถูกเหมือนเดิม

Xiaomi เปิดตัว MIJIA DC Inverter Floor Fan E พัดลมตั้งพื้นอัจฉริยะรุ่นใหม่ ที่ใส่ฟังก์ชันเพิ่มมาเยอะจากรุ่นก่อนหน้า และมาในราคาถูกเหมือนเดิมที่ 269 หยวน หรือประมาณ 1,300 บาท

Partner Articles