Tag: ผ่าน กสทช.

Mi 11 Ultra ผ่านการรับรอง กสทช. แล้ว รอลุ้นเผยราคาไทยเร็ว ๆ นี้

พบข้อมูลของ Mi 11 Ultra ในเว็บไซต์การรับรองของ กสทช. เรียบร้อยแล้ว ส่วน Mi 11 Pro อาจต้องรอลุ้นกันว่าจะตามมาด้วยหรือไม่

ASUS ROG Phone 5 และ ROG Phone ผ่านการรับรองจาก กสทช. แล้ว รอลุ้นเปิดตัวในไทยเร็ว ๆ นี้

การรับรองของ กสทช. เผยว่า ROG Phone รุ่นใหม่ จะมาด้วยกัน 2 รุ่น คือ ROG Phone 5 หมายเลขโมเดล ASUS_I005DA และอีกรุ่นเป็น ROG Phone หมายเลขโมเดล ASUS_I005D ซึ่งรองรับ 5G ทั้ง 2 รุ่น

Partner Articles