Tag: คนไทยไร้ E-Waste

AIS ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ เดินหน้าสร้างองค์ความรู้ในการกำจัด E-Waste อย่างถูกวิธี

กระทรวงทรัพยากรฯ ผนึก AIS โครงการ คนไทยไร้ E-Waste ต่อเนื่อง เดินหน้าสร้างองค์ความรู้ในการกำจัด E-Waste อย่างยั่งยืนแบบ Zero Landfill

AIS x TOYOTA เดินหน้าภารกิจ ‘คนไทยไร้ E-Waste’ ตั้งเป้านำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Zero Landfill

AIS ผนึกกำลัง TOYOTA เดินหน้าภารกิจ “คนไทยไร้ E-Waste” ตั้งเป้านำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Zero Landfill ตามมาตรฐานสากล

ตอกย้ำภารกิจ “คนไทย ไร้ E-Waste” AIS ตั้งเป้าสู่การเป็น Hub ด้านองค์ความรู้และจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

AIS ตอกย้ำภารกิจ “คนไทย ไร้ E-Waste” ในวัน International E-Waste Day 2021 ตั้งเป้าสู่การเป็น Hub ด้านองค์ความรู้และจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

AIS จับมือ MBK เพิ่มจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้ง 4 ศูนย์การค้าในเครือ MBK

AIS เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนไทย จับมือ MBK อำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถเข้าถึงจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้ง 4 ศูนย์การค้าในเครือ MBK

AIS ผนึก ธนาคารออมสิน ขยายภาคีเครือข่ายรักษ์โลก ขีดเส้นใต้กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

AIS ผนึกกำลังกับ ธนาคารออมสิน ร่วมรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกียวกับการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธี

AIS จับมือ TRBN ดึงพลังพนักงานกว่า 20,000 คน ร่วมปฏิบัติการ “คนไทยไร้ E-Waste”

AIS จับมือ ภาคีเครือข่ายความยั่งยืน TRBN ดึงพลังพนักงานกว่า 20,000 คน ร่วมปฏิบัติการ “คนไทยไร้ E-Waste” จัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

Partner Articles