Tag: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

AIS จับมือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพให้แก่ อสม.ผ่านแอปฯ อสม.ออนไลน์

AIS และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพสำหรับอสม.ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

Partner Articles