Tag: กทค

กทค.ไม่อนุมัติ เอไอเอส ต่ออายุเยียวยาลูกค้า สั่ง 2 ค่ายเร่งโอนย้ายให้เสร็จ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติไม่อนุมัติให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ขยายระยะเวลามาตรการเยียวยาผู้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz ที่ยังเหลืออีก 8 ล้านราย เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย พร้อมออกคำสั่งให้โอนย้ายลูกค้าที่ค้างในระบบให้เสร็จโดยด่วน 

Partner Articles