เหล่าผู้ประกอบการโทรคมนาคม ลงนามความร่วมมือสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

โดย memine | 1 มีนาคม 2562 เมื่อ 18:15 น. | อ่าน 25

ดร.มนต์ชัย  หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ เอดับบลิวเอ็นดีแทคทรู ออนไลน์ทีโอทีกสทซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ,ซีเอส ล็อกอินโฟ และยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมผุดแนวคิดจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยได้รับเกียรติจากนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารหอประชุม ชั้น  สำนักงาน กสทช.

About Author

memine

memine

Partners