ชไนเดอร์ อีเล็คทริค หนุนการใช้ EcoStruxure เพิ่มประสิทธิภาพควบคู่กับลดใช้ทรัพยากร

โดย nineFangKhaoW | 11 กรกฎาคม 2562 เมื่อ 07:57 น. | อ่าน 97

ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (Serineider Electric) เผยภาพรวมผลประกอบการทั่วโลกโต พร้อมผลักดันเทคโนโลยี EcoStruxure เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานได้จริง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้ใช้ควบคู่ไปกับการลดการใช้ทรพยากรบนโลก

สำหรับภาพรวมผลประกอบการของชไนเดอร์ อีเล็คทริคทั่วโลกในปี 2562 มีรายได้กว่า 26,000 พันล้านยูโร โดยภูมิภาคที่มีรายได้มากที่สุด ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่คิดเป็น 29% รองลงมาได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือ 28% และยุโรปตะวันตก 21% ตามลำดับ

โดยกลุ่มประเภทธุรกิจของชไนเดอร์ อีเล็คทริคที่โตที่สุด คือ กลุ่มอาคารทั้งเชิงพาณิชย์ ที่พักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ที่คิดเป็น 40% ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม 29% และอันดับที่ 3 ดาต้าเซ็นเตอร์ 16%

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รายได้ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคเติบโตสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วที่มีรายได้ 24,700 พันล้านยูโร คือการปฏิรูปสู่ดิจิทัลในระดับโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น IoT, AI และ Big Data ทำให้หลายบริษัทสามารถสร้างประสิทธิภาพและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ชไนเดอร์ อีเล็คทริคได้นำรายได้ 5% ในแต่ละปี ทุ่มเทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถเปลี่ยนไปสู่รูปแบบกระบวนการทางดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม

และด้วย EcoStruxure ซึ่งเป็นทั้งแพลตฟอร์มแลสถาปัตยกรรมแบบเปิดของทางชไนเดอร์ อิเล็คทริคเอง ให้ความสามารถด้าน IoT ใน 3 ระดับ คือ ระดับการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์ ระดับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางที่สามารถมอนิเตอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบได้ และระดับแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ และบริการ

โดย EcoStruxure ในระดับของแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ และบริการ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทราบสถานะ การแจ้งเตือน แนวโน้ม ขอรายงานจากทีมผู้เชี่ยวชาญของชไนเดอร์ อิเล็คทริค พร้อมการวางแผนในการแก้ไขปัญหาหรือคาดการณ์แนวโน้มความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะเกิด

สำหรับโรงงานของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้นำ EcoStruxure มาปรับใช้งานตามความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกระบวนการผลิต ควบคู่กับการลดการใช้พลังงาน โดนมีความโดดเด่นด้าน IoT สามารถมอนิเตอร์กระบวนการได้แบบเรียลไทม์

ปัจจุบัน EcoStruxure ได้มีการติดตั้งใช้งานมากกว่า 480,000 ไซต์งาน โดยผู้วางระบบกว่า  20,000 รายที่ให้การสนับสนุนในการติดตั้ง มีการเชื่อมต่อสินทรัพย์หรืออุปกรณ์มากกว่า 1.5 ล้านรายการ ทั้งนี้ ชไนเดอร์ อีเล็คทริค ประเทศไทย ก็ได้ประกาศเปิดตัว นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ในตำแหน่งผู้บริหารประจำประเทศไทยและลาวคนใหม่

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners