กลุ่มบริษัทสามารถ ผ่าน Re-Appraisal CMMI สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

โดย memine | 22 สิงหาคม 2562 เมื่อ 19:47 น. | อ่าน 101

กลุ่มบริษัทสามารถผู้นำในด้านเทคโนโลยีครบวงจร นำ 9 บริษัทในเครือ ผ่าน Re-Appraisal CMMI ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Maturity Level 3 (Capability Maturity Model Integration) ตั้งเป้าพัฒนาทุกบริษัทให้ได้รับมาตรฐานนี้  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นกับองค์กรในระยะยาว อีกทั้งยังทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปในทางเดียวกัน มีกรอบการทำงานชัดเจน และผลงานที่ได้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ใบรับรองมาตรฐาน Re-Appraisal  CMMI Level 3 (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการด้านซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี จาก บริษัท ISEM จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CMMI Institute ให้เป็นผู้ประเมิน) ซึ่งทั้ง9 บริษัท ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน), บริษัท วันทูวันคอนแทคส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด, บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด, บริษัท พอสเน็ท จำกัด, บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด, บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด และ บริษัท สามารถเอ็ดเทค จำกัด 

โดยทั้ง 9 บริษัทได้นำเอามาตรฐาน CMMI มาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อบริษัท ช่วยให้บริษัทมีกระบวนการทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีการตรวจสอบได้ง่ายและสมบูรณ์ ลดการทำงานซ้ำซ้อน และประมาณการได้แม่นยำมากขึ้น สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจให้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น จากลูกค้า ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ว่าบริษัทสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกราย

ซึ่งการ Re-Appraisal CMMI ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4  ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ที่ช่วยเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับ “กลุ่มบริษัทสามารถ” ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานด้านระบบการทำงานและการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และยังตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรอย่างแท้จริง แม้จะผ่านมาตรฐาน CMMI แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นทำมาตรฐานซอฟต์แวร์ และมาตรฐานทางด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรฐาน ISO 27001:2013 และล่าสุดยังได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS เวอร์ชันล่าสุด ด้านให้บริการระบบเครื่องรูดบัตรเครดิตรายแรกของไทย ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะ การันตีได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง.

About Author

memine

memine

Partners