“เราชนะ” เคาะแล้ว! แจกเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค. นี้

โดย nineFangKhaoW | 19 มกราคม 2564 เมื่อ 17:13 น. | อ่าน 548

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดจากไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยจะแจกเงินเยียวยาคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาทต่อคน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมนี้ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนราว 31.1 ล้านคน

ผู้มีสิทธิ :

 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562
 • ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย :

 • กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ)
 • กลุ่มที่ 2 ประชาชนที่มีฐานข้อมูลแอปพลิเคชันเป๋าตัง (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ)
 • กลุ่มที่ 3 ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ

รูปแบบการใช้จ่ายเงิน :

 • กลุ่มที่ 1 โอนเงินให้สัปดาห์ละครั้งเริ่มวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จนกว่าจะครบ 7,000 บาท
 • กลุ่มที่ 2 จ่ายเงินรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท 18 กุมภาพันธ์ โอนเงินครั้งแรก
 • กลุ่มที่ 3 เปิดให้ลงทะเบียน 8 กุมภาพันธ์ โอนเงินให้วันพฤหัสทุกสัปดาห์ โอนเงินงวดแรก 18 กุมภาพันธ์

ใช้แพลตฟอร์มมือถือเท่านั้น ไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนําไปใช้ผ่านระบบเพื่อชําระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners