เปิดปฏิทิน “เราชนะ” อยู่กลุ่มไหน? รับเงินเมื่อไหร่? มาดูกัน

โดย nineFangKhaoW | 22 มกราคม 2564 เมื่อ 09:09 น. | อ่าน 362

หลังจากเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดจากไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยจะแจกเงินเยียวยากับกลุ่มเป้าหมายคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาทต่อคน และจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมนี้ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง และผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ตามฐานข้อมูลล่าสุด)
 • ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ตามฐานข้อมูลล่าสุด)

“เราชนะ” จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ไม่ต้องลงทะเบียน เงินจะเข้าผ่านบัตรฯ โดยอัตโนมัติ
 • รับเงินสัปดาห์ละ 675 (คนที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน) หรือ 700 บาท (คนที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน) ทุกวันศุกร์ เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มผู้ที่มีแอปฯ เป๋าตัง (ที่ใช้คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน)

 • ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • หากผ่านเกณฑ์ ให้กดยืนยันสิทธิ์ที่แอปฯ เป๋าตัง
 • รับเงินผ่าน แอปฯ เป๋าตัง ครั้งแรก 2,000 บาท ต่อไปสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี เริ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการฯ และไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตั้ง

 • ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 – 23.00 น.
 • ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • หากผ่านเกณฑ์ ให้ยืนยันตัวตนผ่านระบบ G-Wallet ที่แอปฯ เป๋าตัง
 • รับเงินผ่าน แอปฯ เป๋าตัง ครั้งแรก 2,000 บาท ต่อไปสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี เริ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2564

– สามารถใช้จ่ายซื้ออาหาร สินค้าต่างๆ เหมือนกับโครงการคนละครึ่ง
– สามารถใช้จ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ รถตู้ ฯลฯ ที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
– ไม่สามารถใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า หรือกดเป็นเงินสดได้

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners