PEA เปิดตัวโครงการ รซธ.ระยะที่ 2

โดย memine | 10 มิถุนายน 2562 เมื่อ 13:40 น. | อ่าน 116

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก หรือ รซธ.ระยะที่ 2 พร้อมด้วยนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น คณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกลุ่มบริษัทสามารถ คณะทำงานโครงการ รซธ. และ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้นำระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) มาใช้ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้ อย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น โดยมีบริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด เป็นผู้จัดทำระบบและนำออกใช้งาน ดูแลและบริหารจัดการระบบเป็นเวลา 5 ปี

About Author

memine

memine

Partners