OPPO เดินเครื่องผลิตสมาร์ทโฟนในอินเดียอีกครั้ง หลังพักหนี COVID-19

โดย RingRangRung | 8 พฤษภาคม 2563 เมื่อ 14:20 น. | อ่าน 101

บริษัทสมาร์ทโฟนในประเทศอินเดียจำต้องปิดโรงงานไปกว่า 1 เดือนตามนโยบายล็อคดาวน์ประเทศจากสถานการณ์ไวรัสโคโรโรน่า ( COVID-19) ซึ่งปัจจุบันทาง MHA (กระทรวงมหาดไทย) ของอินเดีย ก็ได้มีการผ่อนคลายมาตรการในบางส่วนซึ่งทำให้ OPPO สามารถทำเรื่องขออนุญาตกลับมาเดินสายการผลิตได้อีกครั้ง

OPPO แบรนด์สมาร์ทโฟนจากจีนได้กลับมาเปิดโรงงานในนอยดา อินเดีย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมเป็นต้นไป ทว่าจะมีพนักงานที่มาทำงานในแต่ละกะเพียง 30% หรือราว 3,000 คน จากทั้งหมด 10,000 คน นอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยและเป็นไปตามนโยบาย Social Distancing เหมือนเดิม

นอกจากส่วนของงานการผลิตแล้วด้านช่องทางจำหน่ายของแบรนด์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ก็ยังกลับมาขายได้อีกครั้ง ซึ่งปัจจุบัน 22% ของร้านค้าปลีกในเขตพื้นที่สีเขียว และสีส้ม สามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้ง

แนวทางที่น่าสนใจจากเหตุการณ์นี้คือ OPPO ได้เปิดบริการให้ลูกค้าสั่งซื้อโปรดักซ์ได้จากช่องทาง WhatsApp ร่วมถึงช่องทาง SMS เช่นเดียวกันกับ vivo โดยบริการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 และ 10 พฤษภาคมนี้

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners