กสทช. ขอความร่วมมือโอเปอเรเตอร์ทุกราย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบพายุโพดุล

โดย memine | 2 กันยายน 2562 เมื่อ 14:33 น. | อ่าน 162

สำนักงาน กสทช. เรียกประชุมโอเปอเรเตอร์ทุกราย เพื่อรายงานความเสียหาย พร้อมขอความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ 8 จังหวัดภาคอีสานที่สถานีฐานได้รับผลกระทบจาก “พายุโพดุล” โดยขยายระยะเวลาการชำระเงินสำหรับลูกค้าระบบรายเดือน ส่วนลูกค้าระบบเติมเงินสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 ก.ย. 62 โดยการกด *170# โทรออก จะสามารถใช้บริการเพิ่มอีก 7 วัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ (2 ก.ย. 2562) ได้เรียกประชุมโอเปอเรเตอร์ทุกรายเพื่อรายงานสถานการณ์การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ 19 จังหวัดทางภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล โดยโอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ราย (AIS TRUE DTAC TOT และ CAT) ได้รายงานว่ามี 8 จังหวัดที่สถานีฐานได้รับความเสียหายมาก ได้แก่ 1.ร้อยเอ็ด 2.สกลนคร 3.มุกดาหาร 4.อุดรธานี 5.นครพนม 6.อำนาจเจริญ 7.กาฬสินธุ์ 8.ยโสรธร โดยโอเปอเรเตอร์ทุกรายรายงานว่า ขณะนี้สถานีฐานเกือบทั้งหมดในพื้นที่สามารถกลับมาใช้งานได้เกือบหมดแล้ว เหลือแค่ประมาณ 10 กว่าสถานีฐาน ที่ไม่มีไฟฟ้า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟเพื่อเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมเสา และสายไฟฟ้า คาดว่าในวันนี้น่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ 8 จังหวัดข้างต้น ถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว แต่ในหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง ยังมีปัญหาอุปสรรคในการเดินทางออกมาชำระค่าบริการ หรือเติมเงิน ดังนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการออกไป โดยที่ประชาชนยังสามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามปกติไม่ถูกตัด ส่วนลูกค้าระบบเติมเงิน ขอให้ประชาชนกด *170# โทรออก เพื่อลงทะเบียนเพื่อขยายเวลาการใช้งานให้เพิ่มอีก 7 วัน นับตั้งแต่ลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ก.ย. 2562

นอกจากนั้น ที่ประชุมร่วมได้เห็นชอบร่วมกันกำหนดหลักการในกรณีเกิดภัยพิบัติอันอาจส่งผลกระทบต่อสถานีฐาน และระบบสื่อสาร ในเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน ก็ให้ใช้ลักษณะแนวทางในการดำเนินการในลักษณะนี้ เพื่อที่จะบรรเทาความเสียหายเบื้องต้นให้กับประชาชน

About Author

memine

memine

Partners