กสทช. ย้ำค่ายมือถือต้องให้บริการเน็ต 10GB ด้วยความเร็วสูงสุด หากผิดเงื่อนไขจะไม่จ่ายเงิน

โดย ameminew | 14 เมษายน 2563 เมื่อ 17:35 น. | อ่าน 331

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่มีประชาชนผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาชื่นชมว่าเน็ต 10 GB ของรัฐบาลและ กสทช. มีความเร็วมากกว่าแพ็คเกจเดิมของตนที่ใช้งานอยู่ และมีอีกกลุ่มหนึ่งร้องเรียนเข้ามาว่า เน็ตมือถือ 10 GB ที่กดรับสิทธิ์มา ความเร็วช้ากว่าแพ็คเกจเดิมที่เคยใช้อยู่มาก สำนักงาน กสทช. ได้รับทราบข้อมูลแล้ว จึงจะมีหนังสือสั่งการไปยังค่ายมือถือทุกค่าย ย้ำให้ค่ายมือถือทุกค่ายต้องให้บริการเน็ตมือถือ 10 GB 30 วัน ของรัฐบาล และ กสทช. ด้วยความเร็วสูงสุดตามที่แต่ละค่ายดำเนินการได้ ตามที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงาน กสทช. หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข สำนักงาน กสทช. จะไม่จ่ายเงินค่าบริการในส่วนนี้ สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ใช้เน็ตมือถือ 10 GB และอัฟสปีดเน็ตบ้านเป็น 100 Mbps 30 วัน ของรัฐบาลและ กสทช. หากประสบปัญหาในการใช้งาน สามารถร้องเรียนมาได้ที่ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นายฐากร กล่าวต่อว่ายอดผู้กดรับสิทธิ์เพิ่มเน็ตมือถืออีก 10 GB ณ เวลานี้ อยู่ที่ 11.007 ล้านเลขหมาย และผ่านการตรวจสอบและได้รับสิทธิ์แล้ว 10.541 ล้านเลขหมาย ผ่านมาถึงวันนี้เป็นเวลา 5 วันแล้ว จากข้อมูลพบว่าการกดรับสิทธิ์เน็ตมือถือฟรีของรัฐบาลและ กสทช. เฉลี่ยแล้วสูงสุดวันละไม่เกิน 5 แสนเลขหมาย ซึ่งถ้าเป็นไปตามสถิติในขณะนี้ คาดการณ์ได้ว่าเมื่อถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการกดรับสิทธิ์นั้น น่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ไม่เกินประมาณ 20 ล้านเลขหมาย น้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีผู้กดรับสิทธิ์ถึง 35 ล้านเลขหมาย โดยสาเหตุที่ประชาชนกดรับสิทธิ์ไม่มาก น่าจะมีสาเหตุ ดังนี้

  • จำนวนเลขหมายโทรศัพท์มือถือที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันแม้จะมีจำนวนถึง 127 ล้านเลขหมาย แต่มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านเลขหมายที่เป็นการลงทะเบียนในนามของคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแรงงานพม่า ลาว กัมพูชา หรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • เลขหมายโทรศัพท์มือถือจำนวนมากมีการลงทะเบียนในนามนิติบุคคล อาทิ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้
  • เลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ในนามของส่วนราชการ อาทิ เบอร์ประจำตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้เป็นเบอร์ส่วนกลาง ทั้งหมดไม่ได้รับสิทธิ์นี้
  • เลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของค่ายมือถือ (ลูกตู้) ที่มีการลงทะเบียนซิมไว้โดยตัวแทนจำหน่าย หรือจากข้อผิดพลาดอื่น ที่อาจมีเลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้หากไม่ตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ ก็ไม่ได้รับสิทธิ์
  • เลขหมายโทรศัพท์ที่เป็นซิมรายเดือน (Postpaid) และซิมเติมเงิน (Prepaid) จำนวนมากที่มีแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตใช้งานสูงกว่า 10 GB ไม่ได้รับสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ย้ำอีกครั้งสิทธิ์รับดาต้าเน็ตมือถือเพิ่มอีก 10 GB และอัพสปีดบ้านเป็น 100 Mbps ของรัฐบาลและ กสทช. ที่ให้กับประชาชน ที่สามารถกดรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 โดยหลังจากได้รับ sms ยืนยันสามารถใช้งานได้ 30 วัน สำหรับ ดาต้าเน็ตมือ 10 GB มีเงื่อนไขในการกดรับสิทธิ์ ดังนี้

  1. 1 คน 1 สิทธิ์ (มีเบอร์มือถือหลายค่าย ได้สิทธิ์แค่ 1 เบอร์)
  2. สำหรับซิมแบบรายเดือน (Postpaid) เฉพาะผู้ใช้งานแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตไม่เกิน 10 GB
  3. สำหรับซิมแบบเติมเงิน (Prepaid) จะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด ยกเว้นผู้ที่ซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่เกิน 10 GB
    ***สิทธิ์นี้เฉพาะผู้ลงทะเบียนซิมประเภทบุคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย

“สำนักงาน กสทช. คาดหวังว่าดาต้าเน็ตมือถือ 10 GB และการอัพสปีดเน็ตบ้านเป็น 100 Mbps ฟรี 30 วัน ที่รัฐบาลและ กสทช. ดำเนินการ จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการทางโทรคมนาคมที่เพียงพอ เพื่อสนับสนุนนโยบายการหยุดอยู่บ้าน ให้ประชาชนทำงานที่บ้านของรัฐบาล เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19” นายฐากร กล่าว

About Author

ameminew

ameminew

Partners