กสทช. เตรียมเสนอบอร์ดเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 3400-3700 MHz จากไทยคม

โดย memine | 30 กรกฎาคม 2562 เมื่อ 16:26 น. | อ่าน 478

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (30 ก.ค. 2562) แผนการประมูลคลื่นความถี่เพื่อเตรียมขับเคลื่อน 5G ของประเทศไทย ที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงเตรียมเสนอที่ประชุม กสทช.พิจารณาอนุมัติแผนต่อไป พร้อมกันนี้สำนักงานฯ จะเสนอให้เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 3400-3700 MHz จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กระทรวงดีอี ซึ่งขณะนี้ได้ให้ไทยคมใช้งานอยู่ ซึ่งถึงแม้จะเรียกคลื่นในย่านนี้คืนมาแต่ไทยคมก็ยังมีคลื่นความถี่เพียงพอสำหรับใช้ในกิจการดาวเทียมสื่อสารได้ สำหรับการเรียกคลื่นคืนความถี่ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนแผนการประมูลคลื่นความถี่เพื่อเตรียมขับเคลื่อน 5Gของประเทศไทย

ทั้งนี้ แผนการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าว จะเสนอให้มีการประมูลคลื่นแบบ Multi Band หรือ การประมูลแบบหลายย่านคลื่นความถี่พร้อมกัน โดยมีแผนที่จะจัดการประมูล 2 ครั้ง โดยการประมูลครั้งแรกจะประกอบด้วยคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz และคลื่นความถี่ย่าน 26 – 28 GHz ส่วนการประมูลในครั้งที่ 2 จะเรียกคืนคลื่นความถี่ในย่าน 3400-3700 จากกระทรวงดีอี เพื่อนำมาประมูลร่วมกับคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เพื่อเตรียมในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี เป็นการเตรียมคลื่นความถี่เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีที่สูงกว่า เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 5G ให้ได้

About Author

memine

memine

Partners