กสทช. ไฟเขียว! ซอยคลื่น 1800MHz เหลือ 5MHz เตรียมประมูล 18–19 ส.ค. มีดีแทคลงชิงคลื่น 900 MHz แน่นอน

โดย RingRangRung | 25 มิถุนายน 2561 เมื่อ 14:33 น. | อ่าน 59

กสทช. เห็นชอบให้การประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz แบ่งย่อยเป็นใบอนุญาตใบเล็ก 5MHz และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะบนเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย. 61 โดยกำหนดวันประมูลคลื่น 900 MHz วันเสาร์ที่ 18 ส.ค.และประมูลคลื่น 1800 MHz วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 61 ขณะที่ทาง ดีแทค ส่งหนังสือยืนยันพร้อมเข้าร่วมการประมูลคลื่น 900MHz แน่นอน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยว่าในที่ประชุม กสทช. รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อดำเนินการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800MHz ที่ไม่มีผู้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตในวันที่ 15 มิ.ย. 2561 และรับทราบที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช. แจ้งพร้อมเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และได้มีการ เป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาวาระเกี่ยวกับเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900MHz และ 1800MHz

ในที่ประชุมวาะพิเศษของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้มีมติให้สำนักงาน กสทช. นำร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวกับใบอนุญาตที่จะปรับเป็นใบอนุญาตแบบใบเล็ก 9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 5MHz โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิ.ย. 2561 ก่อนจะนำมาพิจารณาในที่ประชุม กสทช. อีกครั้งในวันที่ 2 ก.ค. 2561

สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800MHz แบบใบเล็ก ใบอนุญาตละ 5MHz ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นต่อหนึ่งใบอนุญาต (5MHz) ราคา 12,486 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องวางหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท พร้อมกันนี้ที่ประชุม กสทช. ยังได้เห็นชอบกรอบเวลาในการจัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz ที่จะดำเนินการคู่ขนานกันไป ดังนี้

  • วันที่ 5 ก.ค. 2561 จะนำร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ทั้งย่าน 1800 MHz และ900 MHz ทั้งสองฉบับไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
  • วันที่ 6 ก.ค. – 7 ส.ค. 2561 ดำเนินการเชิญชวนและรับเอกสารคำขอผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล
  • วันที่ 8 ส.ค. 2561 เปิดให้ยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูล
  • วันที่ 9 – 13 ส.ค. 2561 พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล
  • วันที่ 15 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
  • วันที่ 16 – 17 ส.ค. 2561 ชี้แจงกระบวนการประมูลและ Mock Auction
  • วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 900 MHz
  • วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 2561 กำหนดให้เป็นวันประมูลคลื่น 1800 MHz

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners