กสทช. มีมติ 4 ต่อ 2 ไม่ให้ ดีแทค เยียวยาหลังสิ้นสุดสัมปทาน 850MHz

โดย RingRangRung | 12 กันยายน 2561 เมื่อ 13:21 น. | อ่าน 90

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงมติไม่เยียวยา ดีแทค หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 850MHz ในวันที่ 15 กันยายน 2561 เหตุไม่เข้าเงื่อนไขฯ พร้อมเร่งให้ทางผู้ให้บริการรีบโอนย้ายลูกค้าเดิมไปสู่ระบบใหม่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงว่า บอร์ดกสทช.ได้ประชุมนัดพิเศษพิจารณาเรื่องการทบทวนมติที่ประชุมกสทช.เรื่องการเข้าสู่มาตรการเยียวยาเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 850MHz ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้บริการคลื่นความถี่ 850MHz ที่ดีแทค ทำหนังสือแจ้งกับกสทช. เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่ 94,625 ราย แบ่งเป็นผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าปกติ 60,000 กว่าราย และผู้ใช้ที่ใช้ซิมกับตัวอุปกรณ์ 20,000 กว่าราย

จากตัวเลขดังกล่าวทางบอร์ดกสทช. มองว่ายังไม่เข้าเกณฑ์ที่ดีแทคสมควรเข้าสู่มาตรการเยียวยา เนื่องจากเป็นจำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มาก ประกอบกับกสทช.ได้แจ้งให้ดีแทคทำการโอนย้ายลูกค้าก่อนหน้าไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน เพื่อให้เร่งโอนย้ายก่อนหมดสัมปทาน

ส่วนกรณีเงื่อนไขของการประมูลคลื่นความถี่ 900MHz ที่กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลจะต้องทำระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณ และตำแหน่งของคลื่นความถี่ที่ย้ายจากคลื่น 850MHz ไปใช้คลื่น 900MHz ที่ทำให้ผู้ชนะประมูลต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อย้ายคลื่นความถี่ บอร์ดพิจารณาเห็นว่า แม้จะเป็นการผลักภาระในการทำระบบป้องกันสัญญาณให้ผู้ชนะประมูล แต่กสทช.ได้เข้าไปกำกับดูแลเรื่องนี้เอง โดยให้ผู้ชนะประมูลหักเงินค่าทำระบบกับกสทช. ดังนั้นแล้วข้ออ้างดังกล่าวไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ดีแทคจะไม่เข้าประมูล

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลทั้งหมดทางบอร์ดก็ได้ลงมติ ด้วยคะแนนเสียง 4 ต่อ 2 เสียง ไม่ให้ดีแทคได้รับมาตรการเยียวยา และลำดับต่อไปสำนักงานฯจะทำหนังสือถึงดีแทคเพื่อให้แจ้งมติบอร์ด เพื่อให้ทำการโอนย้ายลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ภายในกรอบเวลาสิ้นสุดสัมปทาน

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners