กสทช. ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ให้กับ AWN มีระยะเวลาอนุญาต 24 ก.ย. 61 ถึง 15 ก.ย. 76

โดย memine | 24 กันยายน 2561 เมื่อ 12:25 น. | อ่าน 26

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (24 ก.ย. 2561) สำนักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และเพิ่มการอนุญาตบริการในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800  MHz ชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 1740-1745 MHz คู่กับ 1835-1840 MHz ในราคาประมูลสูงสุด 12,511 ล้านบาท ที่ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จำนวน 6,255.50 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 อีก 437.885 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,693.385 ล้านบาท พร้อมด้วยหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 6,693.385 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการประมูล เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา

นายฐากร กล่าวว่า ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และเพิ่มการอนุญาตบริการในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 ของบริษัทฯ มีผลนับแต่วันที่ 24 ก.ย. 2561 และจะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2576 พร้อมกับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่ได้มีการจัดการประมูลไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้คลื่นความย่านนี้คืนกลับมาที่ กสทช. เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ด้วยการประมูลพร้อมกัน

About Author

memine

memine

Partners