กสทช. เผยไตรมาสแรก ปี 61 มีรายได้จากโอเปอร์เตอร์รวมทุกค่ายอยู่ที่ 69,200 ล้านบาท สูงขึ้น 0.7% จากไตรมาสก่อนหน้า

โดย memine | 26 กรกฎาคม 2561 เมื่อ 14:22 น. | อ่าน 33

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจำไตรมาส 1 ปี 2561 ของสำนักงาน กสทช. พบว่า รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 69,200 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากไตรมาส 4 ของปี 2560 ที่มีรายได้อยู่ที่ 68,700 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากบริการเสียงและรายได้จากบริการที่ไม่ใช่เสียง 62,900 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 6,300 ล้านบาท

สำหรับรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ APRU ในไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 241 บาท เมื่อแยกประเภทเป็น บริการระบบพรีเพด หรือระบบเติมเงิน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายอยู่ที่ 154 บาท เท่ากับไตรมาส 4 ของปี 2560 ส่วนระบบโพสต์เพด หรือระบบรายเดือน มีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายอยู่ที่ 532 บาท ลดลงจากไตรมาส 4 ของปี 2560 อยู่ 5 บาท ในส่วนของอัตราค่าบริการประเภทเสียงในไตรมาส 1 ปี 2561 มีอัตราค่าบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 0.41 บาทต่อนาที ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า (ไตรมาส 4 ของปี 2560) ร้อยละ 4.7 โดยอัตราค่าบริการประเภทเสียงในไตรมาส 4 ปี 2560 มีอัตราค่าบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 0.43 บาทต่อนาที

About Author

memine

memine

Partners