สธ. เตรียมเปิด LINE “หมอพร้อม” รองรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 ล็อตแรก

โดย RingRangRung | 26 มกราคม 2564 เมื่อ 13:19 น. | อ่าน 368
หมอพร้อม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมฉีดวัคซีน COVID-19 ล็อตแรก โดยเตรียมระบบลงทะเบียน และติดตามหลังการฉีด ผ่านบัญชี Line Official Account “หมอพร้อม”

เบื้องต้น นายอนุทิน เผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบนโยบายให้เร่งจัดหาวัคซีนสำหรับให้บริการแก่ประชาชนคนไทยทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีกำหนดไว้ให้ฉีดคนละ 2 เข็ม ซึ่งช่วงแรกจะกำหนดสถานที่ให้รับวัคซีนกันที่โรงพยาบาลก่อน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ จึงต้องเฝ้าสังเกตอาการ 30 นาที หากมีผลข้างเคียงจะช่วยเหลือได้ทันที

นอกจากนี้จะมีการทำบัญชี Line Official Account “หมอพร้อม” เป็นระบบรองรับการให้บริการวัคซีนตั้งแต่ขั้นการลงทะเบียนผู้รับวัคซีน, ติดตามอาการไม่พึงประสงค์, ติดตามประเมินผลการให้วัคซีนจากหน่วยบริการทั่วประเทศ และยังเป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชน โดยติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของทุกคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 1, 7, 30 และ 60

เบื้องต้นจะมีการทดสอบการส่งข้อมูลและประเมินผลภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 และเปิดตัวหมอพร้อม ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับประชาชน จะเปิดใช้งานในช่วงเดือนเมษายน 2564

ด้านกำหนดการฉีดวัคซีน COVID-19 จะแบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่

ระยะที่ 1 กุมภาพันธ์-เมษายน 2564 : วัคซีนยังมีปริมาณจำกัด จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายจะเริ่มฉีดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะที่ 2 พฤษภาคม-ธันวาคม 2564 เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้น จะขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจากระยะที่ 1 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ระยะที่ 3 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เมื่อมีวัคซีนอย่างเพียงพอ จะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

ที่มา: pr.moph.go.th

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners