Major Cineplex และ SF Cinema เผยแถลงการณ์ด่วน ปิดให้บริการ 18-31 มีนาคมนี้

โดย shyboy | 17 มีนาคม 2563 เมื่อ 18:37 น. | อ่าน 404

ผู้ให้บริการโรงภาพพยนตร์รายใหญ่ ทั้ง Major Cineplex และ SF Cinema ร่อนข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดให้บริการชั่วคราว โรงภาพยนตร์ Major Cineplex ทั่วประเทศ และ SF Cinema ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

HUAWEI MatePad Pro

About Author

shyboy

shyboy

HUAWEI MatePad Pro