ครม. ไฟเขียว! “คนละครึ่งเฟส 3” แจกคนละ 3,000 บาท ใช้ได้ถึง ธ.ค. 64

โดย RingRangRung | 5 พฤษภาคม 2564 เมื่อ 15:50 น. | อ่าน 192
คนละครึ่งเฟส 3

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” โดยมีระยะเวลาโครงการนานขึ้นเป็น 6 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคม และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ปี 2564

สำหรับหลักการมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่าง “คนละครึ่งเฟส 3” ทางรัฐบาลจะจ่ายเยียวยาคนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน วงเงินกว่า 9 หมื่นล้านบาท และได้ออกแบบโครงการให้นานขึ้นโดยใช้ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ กรกฏาคม-ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังอนุมัติให้กับโครงการเยียวยาอื่นๆ ทั้ง

  • โครงการ “เราชนะ” ในจำนวนกลุ่มเป้าหมายราว 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในกรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • โครงการ “ม33 เรารักกัน” จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • ขยายวงเงินให้กับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน ให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม)
  • เพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.5 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม)
  • โครงการ ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ โดยที่รัฐสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 และนำ E-Voucher ไปใช้จ่ายในเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564 คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 31 ล้านคน
ที่มา: ไทยคู่ฟ้า

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners