ITPC ดึง รมว.ดีอี และ 3 ค่ายมือถือ ร่วมวงเสวนา Bullying & Fake News

โดย nineFangKhaoW | 23 สิงหาคม 2562 เมื่อ 01:13 น. | อ่าน 222

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ ITPC เปิดเวทีเสวนา “Bullying & Fake News ทันเกมสารพัดพิษออนไลน์สังคมไทย” ชวน รมว.ดีอี และ 3 ค่ายมือถือ ร่วมค้นหาแนวทางการแก้ไข การสร้างเครื่องมือ ชวนผู้ใช้ตื่นรู้เนื้อหาร้าย

นายณัฐพล ศรีภิรมย์ ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ ITPC กล่าวว่า สถานการณ์ความรุนแรงของข่าวปลอมและการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบหลายภาคส่วนของสังคมไทยในทุกระดับ จัดเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้กระบวนการสื่อสารของมนุษย์และกลไกปฏิสัมพันธ์ของสังคม ทั้งในแบบออฟไลน์ ออนไลน์

การกลั่นแกล้ง ข่าวลวง ข่าวปลอม เราจะทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายตื่นรู้กับภัยใกล้ตัว ให้รับมืออย่างเท่าทันในยุคชีวิตดิจิทัลที่ทุกคนเลือกเสพสื่อออนไลน์ ใช้สื่อออนไลน์สื่อสารแทนตนเองกับผู้คนเป็นหลัก และเราจะทำอย่างไรที่จะรับมือ รู้เท่าทันกับเนื้อหาที่สร้างขึ้น จะสกัดกั้นในแบบไหน กฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่จะป้องปรามไม่ให้ปัญหานี้ส่งผลร้ายแก่ผู้ใช้ หรือสร้างปัญหาในการอยู่ร่วมบนโลกออนไลน์ และชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี

โดยทางชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในโครงการเสริมสร้างพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย

  • ห้องเรียนไอทีสาธารณะสัญจร “ไอทีพีซีสัญจร : ข่าวไอทีสร้างสรรค์”
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล”
  • โครงการประกวดข่าว “ไอทีพีซี อวอร์ด” (ITPC Award 2562)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการรายงานข่าวไอที อย่างสร้างสรรค์ การสร้างกลไกการตื่นตัวจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรู้เท่าทันและใช้อย่างสร้างสรรค์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบตัว รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการรายงานข่าวให้นำเสนอข่าวด้านไอทีที่ดีอีกด้วย

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในขณะนี้กับปัญหา Cyber bullying คือการละเมิดเด็ก เยาวชนบนโลกออนไลน์ ตั้งแต่เรื่องการครอบครอง การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนภาพโป๊เด็ก ล่วงละเมิดทางเพศ การโพสภาพประจานด่าทอเสียดสีซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่หลายคนทำกันหรือเข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนตัว  สิทธิของการเป็นผู้ปกครอง ในการอยากสื่อสารความน่ารัก ความสดใส ในสังคมได้รับรู้ เห็นในพัฒนาการ โดยบางครั้งอาจจะเกิดผลเสียและผลกระทบตามมา หรือกระทบต่อเด็กในอนาคตข้างหน้า

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี เผยว่า

หลายปีที่ผ่านมายังไม่มีปัญหาเรื่องข่าวลวง ด้วยสื่อมวลชนมีการกลั่นกรองข่าวสารก่อนนำเสนอ เนื่องจากการข่าวเป็นอาชีพและเป็นชีวิตของนักข่าวหรือสำนักข่าวทุกสาย แต่วันนี้เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น ทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเป็นคนสื่อข่าวได้อยู่แล้วด้วยมือถือในมือ และก็ไม่ต้องกลั่นกรองอะไรเลย ตื่นขึ้นมาวันนี้นึกจะด่าใคร จะเขียนความรู้สึกส่วนตัวอะไรแล้วก็ปล่อยออกไป

ซึ่งกลายเป็นว่าเรื่องยิ่งไม่จริงหรือใส่สีใส่ไข่ไปเท่าไหร่ ยิ่งได้รับการแชร์มากขึ้น คือเยอะกว่าข่าวจริงเสียด้วยซ้ำ นั่นคือที่มาที่ไปที่ทำให้ Fake News เกิดขึ้นเยอะ เพราะเรายังไม่มีความรับผิดชอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะเหล่านี้จริง ๆ แล้วไม่ใช่ประเด็นหลักที่กระทรวงให้ความสนใจตั้งแต่แรก แต่จากการคุยกันถึงปัญหา ทำให้เห็นว่าปัญหานี้ต้องใช้หลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

โดยทางกระทรวงฯ ได้เปิดศูนย์ Fake News Center ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะต้องน่าเชื่อถือ จะต้องมีการกลั่นกรองข่าว เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบ และจะต้องมีความรวดเร็ว เพราะหากไม่ทำให้รวดเร็ว ยิ่งช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ข่าวลวงแพร่หลายออกไปและสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้น

ขณะที่ส่วนงานอื่น ๆ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น จะทำงานกับภาคประชาชนมากขึ้น ผลักดันประสิทธิภาพและการเข้าถึงประชาชนทั่วไปให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายตรงนี้เลยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เอไอเอส กล่าวว่า ในปีนี้ AIS ได้ประกาศภารกิจ “อุ่นใจไซเบอร์ ที่มุ่งสร้างการตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบการใช้ชีวิตบนโลก Online ในฐานะพลเมืองดิจิทัลด้วยการช่วยยกระดับมาตรฐานความรู้เท่าทัน Digital ด้วยชุดการเรียนรู้ 360 องศาหรือ DQ (Digital Quotient) พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรอง Online Content ที่ไม่เหมาะสม ด้วยระบบเทคโนโลยีผ่านบริการ AIS Secure Net และ Google Family Link

โดย AIS มุ่งมั่นที่จะเป็นแกนกลางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้าน Digital ของเยาวชนอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคม Digital อย่างยั่งยืนในอนาคต และยังมีเจตนารมณ์ที่จะอุทิศตนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาติ ด้วย Digital Platform ของคนไทยทุกคน ผ่านแนวคิด “ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย”

นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดีแทค กล่าวว่า ข่าวลวง การกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ รวมถึงปัญหาการใช้วาจาเพื่อสร้างความเกลียดชังล้วนเป็นผลกระทบเชิงลบจากการใช้งานโซเชียลมีเดียที่รัฐบาล ธุรกิจแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย องค์กรที่ดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ต ธุรกิจคอนเทนต์ออนไลน์ รวมถึงภาคสังคม ต้องร่วมกันแสดงความรับผิดชอบและร่วมสร้างระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ดังกล่าว โดยต้องคำนึงถึงการรักษาสิทธิและส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์

ทั้งนี้ กรอบการทำงานร่วมกันควรร่วมเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจรากฐานและแนวโน้มของปัญหาที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยมองจากมุมของพลเมืองดิจิทัล หรือ Digital Citizens เป็นศูนย์กลาง เพื่อในท้ายที่สุดแล้ว ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะช่วยกันสร้างสังคมดิจิทัลที่เข้มแข็งและมีความต้านทาน (Digital Resilience) ต่อความเสี่ยงดังกล่าวบนโลกออนไลน์”

นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ สายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด ทรู กล่าวว่า กลุ่มทรูตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบในการร่วมกันแก้ไขปัญหา Cyber Bullying และ Fake News ที่เป็นปัญหาใหญ่ สมควรต้องร่วมกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง เพราะส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศได้ โดยในส่วนของกลุ่มทรูนั้น นอกจากทางด้านเทคนิคที่มีโปรแกรม White Net คัดกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการทำแคมเปญ หยุดโกหกบนโลกอินเทอร์เน็ตในกลุ่มพนักงานแล้ว ยังได้ร่วมสร้างความตระหนักรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกันผ่านโครงการในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มีโอกาสถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้

กลุ่มทรู ได้ร่วมกับ กสทช. จัดอบรมหลักสูตร “รู้ทันโลกออนไลน์” ตระเวนให้ความรู้เด็กในสถานสงเคราะห์ตามจังหวัดต่าง ๆ ขณะที่ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในโลกยุคดิจิทัล กลุ่มทรู ได้เปิดโอกาสให้นิสิต – นักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวด ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม (True Young Producer Awards) หัวข้อ “Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์” ชิงทุนการศึกษา โดยนำผลงานรณรงค์เผยแพร่ทางโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์

ทั้งนี้ การแก้ปัญหา Bullying และ Fake News เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง โดยกลุ่มทรู ได้ผนึกกำลังกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดตั้งโครงการ “ชัวร์แล้วแชร์ได้” โดยมีสมาชิก 18 สำนักข่าวที่เป็นสื่อหลักและมีความน่าเชื่อถือ ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ไปจนถึงสื่อโซเชียลมีเดีย ช่วยตรวจสอบ คัดกรอง ข้อมูลบนโลกออนไลน์ พร้อมเปิดโอกาสให้ชาวเน็ตส่งข้อมูลมาให้ตรวจสอบได้ด้วย

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners