ช่องทางเช็คสิทธิ! เยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 รับเงิน 2,500-5,000 บาท เริ่ม 6 ส.ค.

โดย nineFangKhaoW | 21 กรกฎาคม 2564 เมื่อ 15:45 น. | อ่าน 2,285

หลังจากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบ “มาตรการเยียวยาโควิด” รอบล่าสุด ให้กับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 โดยขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการ-ลูกจ้าง ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่ได้รับผลกระทบ เพิ่มเติมจาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด

สำหรับ 10 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ส่วนอีก 3 จังหวัดที่เพิ่มมา ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

โดย 9 ประเภทกิจการ กลุ่มอาชีพที่ได้รับสิทธิเยียวยา ประกอบด้วย

  1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
  2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
  3. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
  4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
  5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
  6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
  7. การก่อสร้าง
  8. กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
  9. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

วีธีการตรวจสอบสิทธิ (สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33)

  • จะขึ้นข้อความว่า “ได้รับสิทธิ” หรือ “ไม่ได้รับสิทธิ”

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ขอให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองด้วยว่าได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้วหรือยัง หากยังก็ให้รีบดำเนินการโดยด่วน

วีธีการตรวจสอบสิทธิ (สำหรับนายจ้าง) ก็ทำคล้ายกัน โดยคลิกที่เมนู ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) แล้วกรอกเลขที่บัญชีนายจ้าง ลำดับที่สาขา พร้อมกับกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ และกด “ค้นหา” ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่า “ได้รับสิทธิ” หรือ “ไม่ได้รับสิทธิ”

ส่วนทางด้านผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ตอนนี้ยังไม่เปิดตรวจสอบสิทธิผ่านออนไลน์

รายละเอียดการช่วยเหลือ

กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33

จะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโควิด-19 กรณีว่างงาน ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) ตลอดระยะเวลาที่มีคำสั่งปิดสถานที่แต่ไม่เกิน 90 วัน และจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในอัตรา 2,500 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคม

ผู้ประกอบการหรือนายจ้างมาตรา 33

จะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40

(สัญชาติไทย ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน)

จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

(สัญชาติไทย ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน)

ให้เตรียมหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในระบบประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคม ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง (มีลูกจ้าง แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม)

ให้ขึ้นทะเบียนนายจ้างในระบบประกันสังคม พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้สามารถได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน และลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 2,500 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

ทั้งนี้ ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวจะยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือจากระบบประกันสังคม ทำให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากระบบประกันสังคม

ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง (ไม่มีลูกจ้าง แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม)

ให้เตรียมหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในระบบประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคม ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” (ไม่มีลูกจ้าง แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม)

ภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ในปัจจุบัน ใน 5 กลุ่ม ร้านค้า ประกอบด้วย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน OTOP ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าบริการ และกิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)

ให้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” (มีลูกจ้าง แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม)

ให้ขึ้นทะเบียนนายจ้างในระบบประกันสังคม พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ที่มา: ไทยรัฐ

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners