ส่องมุมมอง GrabNEXT ดันไทยสู่ผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล-ยกระดับคุณภาพชีวิตพาร์ทเนอร์

โดย RingRangRung | 6 กรกฎาคม 2565 เมื่อ 13:56 น. | อ่าน 80
Grab GrabNEXT

แกร็บ ประเทศไทย จัดเสวนา “GrabNEXT ยกระดับประเทศไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เผยมุมมองทางนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

เวที GrabNEXT ยกระดับประเทศไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ได้มุ่งเน้นการเสวนาไปที่ 3 ประเด็นหลัก เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่

การทำงานแห่งโลกยุคใหม่ ( Future of Work)

การเข้ามาของแพลตฟอร์มแกร็ปได้ทำให้เกิดการทำงาน และการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่นและอิสระ รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างรายได้จากแพลตฟอร์มอย่างความเท่าเทียม รวมถึงผู้พิการทางการได้ยินก็สามารถสมัครเป็นไรเดอร์ได้ ทั้งยังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานผ่าน GrabBenefits อาทิเช่น การทำประกันอุบัติเหตุ, การให้สินเชื่อ หรือส่วนลดจากพันธมิตร

ในปีนี้ แกร็บตั้งเป้าที้จะมีส่วนร่วมในการผลักดันมาตรฐ่นการทำงานยุคใหม่ในแนวคิด 5 อ. อาทิเช่น

  • ส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่น “อิสระ”
  • สร้าง “โอกาส” ให้กับผู้คนที่มีความหลากหลาย
  • การ “อบรม” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็น
  • พัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างความ “อุ่นใจ”
  • ส่งเสริมการ “ออม” และบริหารทางการเงิน

การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Inclusion)

การส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่แกร็ปมุ่งผลักดันมาโดยตลอดจึงทำให้เกิด GrabAcademy เพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้กับคนขับและร้านค้า รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ ผ่านบริการสินเชื่อรายวัน และบริการผ่อนชำระสินค้า

ในปีนี้ แกร็บ เตรียมขยายการเข้าถึงความรู้ GrabAcademy ไปยังกลุ่มพาร์ทเนอร์สูงวัย พร้อมตั้งเป้าขยายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ในวงกว้างมากขึ้น

การสร้างความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเดินทางและการขนส่ง แกร็บ ได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยลดผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ฟีเจอร์งดรับช้อนส้อมพลาสติกแบบอัตโนมัติเมื่อสั่งอาหาร, ฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนผ่านการบริจาคเงิน และการประกาศเป้าหมายระยะยาวในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนคนขับและผู้ส่งอาหารที่ใช้ EV ให้ถึง 10% ของสัดส่วนคนขับทั้งหมดภายในปี 2569 รวมถึงการพัฒนาสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับ

ในปีนี้ แกร็บ เตรียมทำงานกับภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และควาทเข้าใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง

คนรักสัตว์มีเฮ! แกร็บ เปิดตัว GRABPET บริการเดินทางสำหรับคนมีสัตว์เลี้ยง

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners