Google จัดโรดโชว์นำร่องกิจกรรมสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

โดย nineFangKhaoW | 14 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อ 13:40 น. | อ่าน 99

Google ประเทศไทย จัดโรดโชว์กิจกรรมสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome เป็นครั้งแรก นำร่องที่โรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ

โดย Google ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในช่วงวัย 7-12 ปี เกี่ยวกับการสำรวจโลกออนไลน์ สามารถตัดสินใจเลือกใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา รวมทั้งสอนให้ได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี

การจัดโรดโชว์นำร่องในครั้งนี้ Google ได้รับเกียรติจากโรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ ให้เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรมเป็นครั้งแรก ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมในครั้งนี้คือคณะครูกว่า 150 คน จากโรงเรียนทั่วในเขตกรุงเทพฯ เพื่อทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เกี่ยวกับเนื้อหาของ Be Internet Awesome เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ใหม่และวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านั้นกลับไปต่อยอดในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่โรงเรียนของตนเอง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาการในวัยเด็กทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่ง Google ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าจัดโรดโชว์ฝึกอบรมในครั้งต่อไปอีกภายในปีนี้ 

Be Internet Awesome เป็นหลักสูตรที่ Google พัฒนาขี้นมาเพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานฟรีสำหรับเด็ก ซึ่งได้เปิดตัวหลักสูตรในเวอรร์ชั่นภาษาไทยเป็นประเทศแรกก่อนใครในเอเชีย-แปซิฟิก ภายในงาน Google for Thailand เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยหวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่นำเด็ก ผู้ปกครอง และครู ให้สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยในโลกออนไลน์ ด้วยหลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนอกจากจะเป็นภาษาไทยแล้วยังมีอีก 11 ภาษา และประกอบไปด้วยหลักสูตรที่รองรับมาตรฐาน ISTE เกม Interland เกมออนไลน์เอาใจเด็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยการผจญภัยที่สอนเรื่องความปลอดภัยของดิจิทัลและการเป็นพลเมืองดิจิทัล Educators แหล่งข้อมูลมากมายสำหรับครูเพื่อนำใปใช้ในห้องเรียน และ Families คู่มือสำหรับครอบเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์และการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่บ้าน

Be Internet Awesome เป็นหลักสูตรครอบคลุมพื้นฐานหลัก 5 หมวดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์และการเป็นพลเมืองดิจิทัลจาก Internet Code of Awesome ได้แก่

  • 1. คิดก่อนแชร์ : ข้อมูลที่แชร์บนออนไลน์อาจจะถูกส่งต่อ คัดลอก หรือไปปรากฏในที่ต่าง ๆ
  • 2. ไม่ตกหลุมพลางกลลวง: ก่อนทำสิ่งต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ต้องรอบคอบ และแยกแยะระหว่างข้อมูลจริง – เท็จ
  • 3. เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ: การปกป้องข้อมูลส่วนตัวช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์ ชื่อเสียง และความสัมพันธ์ที่ดี
  • 4. เป็นคนดีเท่จะตาย: เลิกพฤติกรรมที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมทางออนไลน์ แต่เปลี่ยนไปเป็นพลังออนไลน์ที่ส่งพลังบวกให้แก่คนรอบข้าง
  • 5. สงสัยเมื่อไหร่ก็ถามได้เลย: เมื่อใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นทางออนไลน์ ควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners