Google Assistant VS Siri ฟังกำเมืองออกก่อเจ้า? – MX | TechTrick

โดย nineFangKhaoW | 10 เมษายน 2565 เมื่อ 18:57 น. | อ่าน 127

Google Assistant VS Siri ฝั่งไหนจะสามารถฟังภาษาเหนือได้แม่นยำกว่ากัน วันนี้เราจะมาพิสูจน์ด้วยคำเหนือแท้ ๆ ขนาดคนตัวเป็น ๆยังฟังบางคำไม่เข้าใจ แล้วแบบนี้ทั้งสองระบบจะทำได้ดีแค่ไหนมาพิสูจน์กัน!

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners