OTCC เตือน!! ผู้ให้บริการ Food Delivery ฉวยโอกาสระวังโทษหนัก

โดย RingRangRung | 2 เมษายน 2563 เมื่อ 15:30 น. | อ่าน 140

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค. หรือ OTCC) ออกประกาศเตือนผู้ให้บริการส่งอาหาร (Food Delivery Platform) อย่าฉวยโอกาสจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) หากพบว่ามีพฤติกรรมแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม ระวังเจอโทษหนัก ทั้งจำคุก 2 ปี ปรับ 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ตามข้อมูลของ สขค. ระบุว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ร้านอาหารต้องใช้การจำหน่ายอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหาร (Food Delivery Platform) เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามก็ได้มีการพบข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ ว่า ผู้ให้บริการหลายรายโดยเฉพาะรายใหญ่ ได้เรียกเก็บค่าบริการจากร้านอาหารในอัตราที่สูงขึ้น จากเดิม 20% เป็น 30-40% พร้อมทั้งมีการเก็บค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติม รวมถึงกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งเสริมการขายจากร้านอาหาร

นอกจากนี้ผู้ให้บริการส่งอาหารหลายรายอาจจะมีการตกลงร่วมกันในการกำหนดหรือเพิ่มค่าบริการ หรือเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ราคาจำหน่ายอาหารสูงขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค

จากกรณีดังกล่าวทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ให้บริการที่เป็นข่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนว่าพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายจะพิจารณาเป็นกรณีๆที่อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับอัตรา 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับร้านอาหาร หากพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 02 199 5444

ที่มา: otcc.or.th

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners