เผยเยาวชนใช้สื่อออนไลน์ในการ Cyberbullying ส่อให้เกิดการกลั่นแกล้งไม่มีสิ้นสุด

โดย shyboy | 19 มิถุนายน 2562 เมื่อ 17:35 น. | อ่าน 361

ดีแทคและคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยถึง ผลวิจัยเรื่องการกลั่นแกล้ง พบ Cyberbullying เป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงจากเยาวชน จากการล้อชื่อพ่อแม่ การโกหก ล้อปมด้อย ด้านดีแทค สร้างหลักสูตรออนไลน์ Safe Internet เพิ่มทักษะใช้ชีวิตในโลกออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

จากงานวิจัยเรื่อง การกลั่นแกล้ง ของ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ดีแทค พบว่า การรังแกกันผ่านไซเบอร์ (Cyberbullying) เป็นความรุนแรงรูปแบใหม่ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่เด็ก และเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายมาก เป็นตุดเริ่มต้นของช่องทางในการโจมตี ใส่ร้าย ด่าทอ โดยที่ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปของผู้กระทำได้

“จากงานวิจัยเราพบว่า สำหรับเด็กยุคใหม่ คนที่ถูกรังแกและคนที่รังแกคนอื่นมีสัดส่วนเข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆ แปลว่ามีการเอาคืนมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ยังพบว่า การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มีจุดเริ่มต้นจากการกลั่นแกล้งหรือการรังแกทางวาจา แล้วก็ไปสู่ทางร่างกาย ไปสู่ทางสังคม แล้วก็ทางสังคมจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการการรังแกทางไซเบอร์ ซึ่งเทคโนโลยีทำให้รูปแบบการการรังแกมีความรุนแรงมากขึ้น จำนวนสูงขึ้น และถึงแม้อาจไม่ได้รับความเจ็บปวดทางกาย แต่ความเจ็บปวดทางใจมีความรุนแรง เพราะลักษณะของการทำร้ายกันผ่านออนไลน์จะวนเป็นลูปไปกลับอย่างไม่จบสิ้น” ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว

นอกจากนี้ ยังพบว่าสถานที่ที่เกิดการกลั่นแกล้งกัน ประมาณ 2 ใน 3 เกิดขึ้นในห้องเรียน กล่าวคือ การใช้ความรุนแรงมีโอกาสเกิดขึ้นมากในสถานที่ที่คุ้นเคยและมีโอกาส ขณะเดียวกัน การกลั่นแกล้งกันในสังคมไทยส่วนใหญ่มาจากเพศชาย ซึ่งความน่าสนใจคือลักษณะการแกล้งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีแนวโน้มเป็นกลุ่ม และอาจเป็นที่มาของวัฒนธรรมพวกมากลากไป หรือใช้จำนวนที่มากกว่าการสร้างความรุนแรง ซึ่งลักษณะดังกล่าว สามารถเห็นได้ชัดเจนในกลุ่ม LGBT ซึ่งมักเป็นผู้ถูกกระทำ โดยมักถูกกลั่นแกล้งทางวาจา ทางเพศและทางไซเบอร์อย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ผู้กระทำมักเป็นเพศชาย

“เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การแกล้งกัน (Bullying) ของเด็กนักเรียนขยายวงกว้างมากขึ้น สร้างความเท่าเทียมกันของการแสดงออก  ทำให้ความสามารถในการแกล้งกันของทุกคนใกล้เคียงกันมากขึ้น

ดีแทคเปิดตัว Safe Internet หยุดยั้ง Cyberbullying ในเยาวชน

ดีแทค เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible business) เพราะเทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการกลั่นแกล้ง จนนำไปสู่การที่เด็กและเยาวชน Cyberbullying กันและกัน และในโอกาส วันต่อต้านการกลั่นแกล้งทางออนไลน์สากล (Stop Cyberbullying day) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดีแทคขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้และทักษะให้กับเด็กและเยาวชนให้ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย เปิดตัว หลักสูตรออนไลน์ Safe Internet ที่ออกแบบ ให้เหมาะสมกับเด็กอายุ 5-16 ปี ตลอดจนครูและผู้ปกครอง นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวปิดท้าย

หลักสูตรออนไลน์ Safe Internet ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กอายุ 5-16 ปี ตลอดจนครูและผู้ปกครอง โดยเข้าผ่านเว็บไซต์ www.safeinternetforkid.com

About Author

shyboy

shyboy