dtac เพิ่มมาตรการดูแลพนักงาน มอบแผนประกันสุขภาพป้องกัน COVID-19

โดย ameminew | 22 เมษายน 2564 เมื่อ 17:24 น. | อ่าน 88
dtac, COVID-19

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ dtac ประกาศข่าวแก่พนักงานดีแทคทุกคนว่า แผนประกันด้านสุขภาพที่บริษัทมอบให้พนักงานจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานทุกคน

ที่ดีแทค เรามอบแผนประกันด้านสุขภาพหลายแบบยืดหยุ่นตามความต้องการของพนักงาน ซึ่งแต่ละแผน จะมีผลครอบคลุมค่าใช้จ่ายของวัคซีนแตกต่างกันไป พนักงานสามารถติดต่อเข้าชื่อรอรับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลตามรายนามที่บริษัทประกันประสานไว้ตามแต่ความสมัครใจของพนักงานดีแทค โดยดีแทคจะไม่แทรกแซงหรือลัดคิวกระบวนการการรับวัคซีนในระบบปกติแต่อย่างใด

หากเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้มีการนำเข้าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่และเพียงพอกับความจำเป็นสำหรับประชาชน ดีแทคได้มีคำสั่งซื้อวัคซีนจำนวนมาก ซึ่งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงวัคซีนจำนวนนี้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ดีแทคยังคงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ตามมาตรฐานการรักษาสุขอนามัยสากลให้แก่พนักงานอย่างเต็มที่ อาทิ หน้ากาก เฟซชิลด์ และเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน้าศูนย์บริการต่างๆทั่วประเทศ ดีแทคกำหนดตารางการฆ่าเชื้อตามพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยทุกๆ หนึ่งชั่วโมง และยังขอความร่วมมือให้พนักงานคอลเซ็นเตอร์และ back office ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้เมื่อทำงานจากที่บ้าน ทั้งนี้ ดีแทคยังมอบแผนประกันโควิด-19 คุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวทุกคน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

About Author

ameminew

ameminew

Router wifi6

Partners