ดีแทคพลิกไทย เผยโฉม “โปลิศน้อย” แชทบอทที่ปรึกษาลดความรุนแรงในครอบครัว 

โดย RingRangRung | 11 กรกฎาคม 2561 เมื่อ 13:35 น. | อ่าน 181

โครงการ ดีแทคพลิกไทย แพลต์ฟอร์มออนไลน์สำหรับโครงการเพื่อสังคม โดย บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค จัดงานเสวนา “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย : กรณีศึกษาความรุนแรงในครอบครัว” โดยหวังว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อย่าง “โปลิศน้อย” จะช่วยเปิดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้คำปรึกษาลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้เล่าว่าสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวภายในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษาผ่านข่าวบนหน้านสพ.ในปี 59 พบว่ามีคดีประเภทดังกล่าวมากถึง 466 คดี และเป็นคดีที่มีความรุนแรงถึงชีวิตถึง 83%

“เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวคือสิ่งสะท้อนทัศนคติของสังคมที่มีแนวคิดชายเป็นใหญ่ โดยที่สถานการณ์ส่วนใหญ่ฝ่ายชายมักจะเป็นผู้กระทำ ขณะที่กรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นผู้กระทำ ส่วนใหญ่ก็มักจะมีสาเหตุมาจากการที่ต้องทนทุกข์กับสภาวะการถูกกระทำความรุนแรงมาก่อน”

ด้าน พ.ต.ท.หญิง เพรียบพร้อม เมฆิยานนท์ อาจารย์จากสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนและผู้นำเสนอโครงการโปลิศน้อย ได้เล่าว่าการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกกระทำจากคดีความรุนแรงครอบครัว ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นเหยื่อมักจะเลือกเก็บเงียบ เพราะมองว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัว, ถูกข่มขู่จากคู่กรณี หรืออยู่ในสภาวะต้องพึ่งพาเศรษฐกิจต่อผู้กระทำผิด ปัจจัยอีกอย่างคือตัวของเจ้าพนักงาน ที่ทางเหยื่อมองว่าจะไม่ได้รับความใส่ใจจากทางผู้บังคับใช้กฏหมาย ขณะที่ตัวผู้ถูกกระทำเองก็มักจะมาขอถอนคำร้องทุกข์เพราะได้กลับเข้าสู่ช่วงที่มีความสัมพันธ์อันดี จนทำให้เกิดความสงสาร ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อ

“จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลไกในการให้คำปรึกษามีส่วนสำคัญมากในการลดความรุนแรงในครอบครัว เพิ่มช่องทางในการเข้าสู่กระบวนการทางกฏหมาย จึงก็ทำให้เกิดโครงการโปลิศน้อย ระบบแชทบอทสำหรับให้คำปรึกษาด้วยระบบ AI ซึ่งจะลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ทำให้ผู้ที่ถูกกระทำมีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลมากขึ้น”

ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลประจำ เทเลนอร์ เอเชีย เผยว่าระบบ AI ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเชิงธุรกิจในรูปแบบของแชทบอทซึ่ง โปลิศน้อย ก็เป็นหนึ่งในการเอาระบบนี้มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาของสังคม

โปลิศน้อย เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง ดีแทค โดยมีเงินทุนเบื้องต้น 100,000 บาท ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทดสอบความถูกต้องและแม่นยำในการให้บริการ โดยที่ชุดคำตอบจะต้องเหมาะสมกับสภาพจิตใจของผู้ถูกกระทำซึ่งก็ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากหน่วยงานที่ดูแลภาคสังคม และน่าจะเปิดให้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม LINE Account และ Facebook Massage ปลายเดือนสิงหาคมนี้

ช่วงแรก โปลิศน้อย จะสามารถตอบและให้คำปรึกษากับผู้ถูกกระทำด้าน พรบ.คุ้มครองความรุนแรงครอบครัวพรบ.คุ้มครองความรุนแรงในครอบครัว, ช่องทางด้านกฏหมาย และช่องทางที่ผู้ถูกกระทำจะสามารถยื่นขอความช่วยเหลือได้ และเพื่อให้การทำงานสมบูรณ์มากขึ้นทางผู้จัดทำจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปร่วมตั้งคำถามเพื่อป้อนลงระบบผ่านแฟนเพจโปลิศน้อย รวมถึงการบริจาคเพื่อรวมพัฒนาระบบผ่านเว็บไซต์เทใจ (www.taejai.com)

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners