dtac เข้ารับเอกสารประมูลคลื่น 900 MHz

โดย memine | 1 ตุลาคม 2561 เมื่อ 10:02 น. | อ่าน 31

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เป็นผู้แทนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เข้ารับเอกสารประมูลคลื่น 900 MHz ที่สำนักงาน กสทช. จะจัดประมูล โดยดีแทคจะนำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ไปศึกษาเงื่อนไขต่างๆ อย่างรอบคอบ และดีแทคจะพิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “การพิจารณางบลงทุนที่สูงถึง 3.79 หมื่นล้านบาท ตามหลักการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน ดีแทคขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ กสทช. ให้ความยืดหยุ่นสำหรับการยื่นเอกสารการประมูลจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งจะทำให้ดีแทคมีเวลาเพียงพอสำหรับปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งพิจารณาตามข้อกำหนดต่างๆ ขององค์กรเป็นที่เรียบร้อย”

About Author

memine

memine

Partners