dtac ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้แด่ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

โดย memine | 8 สิงหาคม 2562 เมื่อ 22:57 น. | อ่าน 60

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ dtac เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข ทรงรับโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ อาทิ โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย, กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก และกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย และทรงจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ พร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนเพื่อประทานขวัญและกำลังใจ

คณะผู้บริหารและพนักงานดีแทค ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากอาการพระประชวร เป็นมิ่งขวัญของปวงชนได้ปีติสืบเนื่องไป

About Author

memine

memine

Partners