dtac ออกคลิปโฆษณาชิ้นใหม่ ชวนคิด “เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ความรัก”

โดย nookzz | 1 กรกฎาคม 2557 เมื่อ 18:13 น. | อ่าน 64

2014-07-01_181142นี่เป็นคลิปโฆษณาอันใหม่จาก dtac ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องการจะสื่อให้เรารู้ว่า “เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ความรัก” เนื่องจากโลกเราทุกวันนี้ เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมีอิทธิพลกับสังคมอย่างมากจนทำให้คนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้

นับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือ ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาและมาทดแทนหลายๆ สิ่ง… หลายคนจึงเชื่อว่า เทคโนโลยีสามารถทำได้ทุกอย่าง แต่เชื่อไหม ยิ่งเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปมากเท่าไหร่ยังมีสิ่งหนึ่ง…ที่เรากลับมองหามันมากขึ้นเท่านั้นและสิ่งนั้น…..จะอยู่เหนือเทคโนโลยีตลอดกาล

หนังโฆษณาเรื่องนี้ตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้เห็นจุดเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนทุกสิ่ง ถ้าเราเชื่อว่า “หัวใจ” เป็นจุดกำเนิดของทุกอย่างในโลกนี้ขอให้ใช้ “ใจ” เปิดรับและสัมผัสกับคนรอบข้างให้มากขึ้น ^^

About Author

nookzz

nookzz

Partners