ดีแทคประกาศ 10 ทีมสุดท้ายโครงการดีแทคพลิกไทยเข้าสู่รอบระดมทุน รับอัดฉีดเงินทุนก้อนแรก 1 แสนบาท

โดย nineFangKhaoW | 23 พฤษภาคม 2561 เมื่อ 17:32 น. | อ่าน 3

Resize of dtac Plik Thai 4โครงการดีแทคพลิกไทย แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับโครงการเพื่อสังคม ประกาศ 10 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบระดมทุน เตรียมอัดฉีดเงินทุนก้อนแรก 1 แสนบาท พร้อมมอบสิทธิพิเศษ Blue Member ให้กับลูกค้าดีแทคนาน 1 เดือน หากร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

หลังจากเปิดรับสมัครผู้ที่มีไอเดียที่จะร่วมพลิกสังคมและสร้างไทยให้แกร่งขึ้น ภายใต้โครงการดีแทคพลิกไทย โดยเปิดรับสมัครไปตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับความสนใจและมีผู้สมัครเข้ามากว่า 500 โครงการ จนกระทั่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบการระดมทุนในเฟสถัดไป

สำหรับเกณฑ์การตัดสิน คือ

 • ต้องส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงโอกาสเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม
 • ส่งเสริมการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สร้างความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและการดำรงชีวิต
 • สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

1740รายชื่อของ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ ประกอบด้วย

 1. โครงการพัฒนาเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
 2. โครงการพัฒนาไม้เท้าพยุงปรับระดับ โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. โครงการติดตั้งซูเปอร์ตะบันน้ำ โดยสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์
 4. โครงการผลิตสื่อเพื่อป้องกันฟันผุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. โครงการโปลิศน้อย เพื่อนหุ่นยนต์เพื่อผู้หญิง โดยสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 6. โครงการโคมไฟแสงอาทิตย์ โดยมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 7. โครงการ Inskru ออนไลน์แพลตฟอร์มเพื่อการแลกเปลี่ยนหลักสูตร โดยมูลนิธิ Teach for Thailand
 8. โครงการสวนเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยกลุ่มสวนเกษตรชุมชน ผักไร้สารบ้านพูนทรัพย์
 9. โครงการผลิตกระดาษธรรมชาติจากเศษอาหาร โดยโรงเรียนมีชัยพัฒนา
 10. โครงการโรงเรียนโรงเล่น พิพิธภัณฑ์ออนไลน์มีชีวิต โดยพิพิธภัณฑ์เล่นได้

ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลตั้งต้น 100,000 บาท พร้อมรับการสนับสนุนในการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Taejai.com แพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคม และผ่านการบริจาคทาง USSD ของดีแทค นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนในการเทรนนิ่งและพัฒนาโครงการกับผู้เชี่ยวชาญทั้งจากจีแล็บ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากดีแทค

1736ราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริการกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ในทุกการพัฒนาของสังคมโลกและสังคมไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และด้านที่ก่อให้เกิดผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ก่อให้เกิดผลกระทบปัญหาสังคมหลากหลายด้าน ทั้งความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนปัญหามลพิษและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย

ในปัจจุบันมุมมองด้านการพัฒนาได้ถูกขยายวงกว้างมากขึ้น ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของรัฐบาล แต่ยังรวมไปถึงหน้าที่ของพลเมืองที่มีความตื่นรู้มากขึ้น (Active citizenship) มีส่วนร่วมกับสังคมที่อยู่มากขึ้นในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเหล่า Active Citizen กลุ่มนี้ ยังคงขาดคุณลักษณะ 4 ประการที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้ ได้แก่ 1.ทิศทาง (Direction) ในการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จ 2.ทักษะ (Skill) ด้านการบริหารโครงการตลอดจนทักษะเฉพาะด้านที่ต้องใช้ในการพัฒนาโครงการ 3.ทุน (Funding) อีกหนึ่งกลไกในการผลักดันโครงการให้สำเร็จ และ 4.เครือข่าย (Network) หรือพันธมิตรที่มีจุดประสงค์เดียวกัน ที่จะทำให้โครงการสำเร็จได้เร็วมากขึ้น

โดยดีแทคจะเข้ามาช่วยในการเติมเต็มสิ่งที่โครงการพัฒนาขาดอยู่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมสร้างให้โครงการมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งการระดมทุนออนไลน์และเชื่อมโยงผู้บริจาคและผู้เชี่ยวชาญให้แก่โครงการทั้ง 10 ทีม ซึ่งถือเป็นบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนพลังของคนในสังคมในการเปลี่ยนสังคมให้ดียิ่งขึ้น

1737พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณในการร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม สำหรับลูกค้าดีแทคที่บริจาคผ่าน เว็บไซต์ Taejai.com ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ดีแทคจะมอบสิทธิพิเศษในการปรับสถานะ dtac Reward ให้เป็นสถานะ Blue Member แก่ผู้บริจาคที่ใช้เลขหมายของดีแทคเป็นระยะเวลานาน 1 เดือน (จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ภายใน 3 สัปดาห์หลังการบริจาคผ่าน SMS ยืนยันสิทธิพิเศษนี้จากดีแทค พร้อมระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสถานะ)

ดุรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการได้ที่ www.dtac.co.th/plikthai

Resize of dtac Plik Thai(1)

 

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners